19
93/09
اردوی تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای حضور در مسابقات کاپ فجر آغاز شد
19
93/09
تیم آمادگی جسمانی کارکنان بانوان اداره کل ورزش و جوانان گلستان نائب قهرمان مسابقات کارکنان وزارت ورزش و جوانان شد
17
93/09
اعزام تیم کشتی نوجوانان این استان به مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور
16
93/09
تیم فوتسال کارکنان اداره کل ورزش و جوانان گلستان نائب قهرمان مسابقات کارکنان وزارت ورزش و جوانان شد
  • سال 1393،سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
Copyright © 2013 . All rights reserved
E-Mail Address : info@golestan.ir
آدرس:  گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، بهشت هشتم       کد پستی:  75761-49166
تلفن:   8-2253334 ( 0171 )      نمابر:   2241083 ( 0171 )