28
93/08
کانوسوار گلستانی در تیم ملی آبهای آرام در دریاچه آزادی به آب می زد
28
93/08
نمایندگان آلیش گلستانی پیراهن تیم ملی ج.ا.ا. جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهانی عشق آباد را به تن کردند
27
93/08
برگزاری جلسه شورای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان با حضور سرکار خانم کعبی زاده مشاور محترم معاون فرهنگی ، آموزش و پژوهش و نماینده دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش وجوانان
26
93/08
فراخوان هشتمین سوگواره ادبی، هنری لب عطشان حسین (ع) آواها و نواهای عاشورایی
  • سال 1393،سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
Copyright © 2013 . All rights reserved
E-Mail Address : info@golestan.ir
آدرس:  گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، بهشت هشتم       کد پستی:  75761-49166
تلفن:   8-2253334 ( 0171 )      نمابر:   2241083 ( 0171 )